MAKETA (2003):

Maketa
  • Ontziak
  • Papera eta kartoia
  • Materia organikoa eta gainerakoak
  • Rose Escargot
  • Kerobia